Van Ruler Academy logo slider

Communicatie in positie

2-daagse masterclass

Communicatie in positie in 3 stappen

Ontbreekt het in jouw organisatie aan een realistisch idee over wat communicatie kan bijdragen? Word je er steeds te laat bijgehaald? Wordt jouw expertise niet op waarde geschat? Is communicatie nog geen thema op managementniveau? Vraag je je af hoe je anderen kunt meenemen in jouw visie op communicatie?

Met de methode van Het Communicatiehuis ontwikkel je samen met de andere deelnemers je eigen visie op communicatie en op jouw rol als communicatieprofessional. We bespreken bovendien hoe je met anderen het gesprek aan kunt gaan over zaken als de ideale ‘stijl van het huis’ en wie welke rol kan spelen. Daarmee komt communicatie in het hart van de organisatie en wordt ineens veel logischer wat jouw toegevoegde waarde als communicatieprofessional is.

Zo breng je communicatie in de positie waarin het hoort, als vak van specialisten én als competentie van iedereen. Zo maak je van jouw specialisme een productiefactor in iedere organisatie, vergelijkbaar met grondstoffen, arbeid en geld.

KERN

Er is in organisaties steeds meer aandacht voor communicatie. Maar wat je met communicatie echt kunt bereiken en welke waarde een communicatieprofessional kan toevoegen, blijft te vaak vaag of gewoon onder de maat. Dat communicatie een cruciaal bedrijfsonderdeel is, wordt lang niet altijd herkend en erkend. De methode van Het Communicatiehuis helpt je om daarover zelf een scherp en helder onderbouwd idee te ontwikkelen, zo beter in positie te komen en anderen daar ook van te overtuigen.

Met de methode van Het Communicatiehuis bezorg je de organisatie of je klant een scherp beeld op wat goede communicatie is, wat ieders rol daarin is, en wat zij van jou mogen verwachten. In deze methode begin je met een scan van jouw eigen organisatie. Op basis daarvan ontwikkel je een visie op communicatie, op de rol van de communicatieprofessionals en op de rol die andere spelers in de organisatie zouden moeten innemen. Met deze methode ontwikkel je een gedeelde visie op communicatie en communicatieprofessionals, op maat, toegesneden op de kwesties die in en om de organisatie spelen en de fase van ontwikkeling waarin de organisatie zit. Het Communicatiehuis helpt je om het gesprek aan de gaan in de organisatie over wat zij van jou verwachten, wat jij van hen verwacht en hoe communicatie het beste georganiseerd kan worden. Zo bereik je dat communicatie in positie komt.

De methode van Het Communicatiehuis brengt jou als communicatieprofessional in een paar verrassend overzichtelijke stappen in de beste uitgangspositie om de organisatie ervan te overtuigen dat communicatie niet alleen een leuke tool is die je desgewenst inzet, maar een basisproces en zelfs een productiefactor, net als grondstof, arbeid en geld, dat managementaandacht verdient. Het helpt je bovendien om scherper te krijgen wat jouw rol als communicatieprofessional in jouw organisatie of bij jouw klant moet zijn. En als laatste helpt het je om na te denken over de beste organisatie van de communicatie.

De methode van het Communicatiehuis bestaat uit drie stappen:

  • Wat is er in jouw organisatie of bij jouw klant nodig op communicatiegebied?
  • Hoe breng je daar focus in aan?
  • Hoe organiseer je dat op de beste manier?

Bij iedere stap horen een aantal vragen. Die vragen beantwoorden is bouwen aan je eigen Communicatiehuis, een huis waarin en van waaruit het prettig werken is.

Met het Communicatiehuis is het een stuk makkelijker om anderen in de organisatie te laten zien én weten wat de betekenis van communicatie met een ‘C’ is: dé bron van kansen en mogelijkheden om het beeld en de positie van de organisatie, haar bedrijfsstrategie en haar medewerkers op alle fronten te ondersteunen en versterken. Het helpt je bovendien om scherpere communicatiestrategieën te maken. Het biedt je namelijk een handig startpunt voor iedere communicatiestrategie.

Betteke ontwikkelde de methode van Het Communicatiehuis omdat zij in de Masterclass over het Strategisch Communicatie Frame merkte dat veel mensen moeite hebben om in de bouwsteen Visie te omschrijven hoe zij tegen hun vak aankijken. Dat is heel begrijpelijk want er zijn veel verschillende visies op ons vak en we nemen doorgaans niet de tijd om uit te leggen hoe wij er tegenaan kijken en waarom we deze visie hanteren. Met gevolg dat er binnen teams vaak verschillende visies zijn maar ook buiten het eigen team allerlei visies op communicatie bestaan. Dat leidt gemakkelijk tot misverstanden, onbegrip of ronduit wrevel.

De masterclass wijst je in drie dagen de weg om een eigen Communicatiehuis te bouwen. De basis van de masterclass zijn de vragen uit het boek èn het gesprek daarover met elkaar. Vanuit het principe dat je het meeste leert van bespreking van je eigen situatie, gebruiken we tijdens de masterclass jullie eigen situatie als oefenmateriaal. Uiteraard is alles wat we bespreken vertrouwelijk

PROGRAMMA

Het fysieke en het digitale programma lijken inhoudelijk precies op elkaar maar zijn didactisch iets anders in elkaar gezet. Zo zijn er wat meer pauzes en zijn de werkvormen aangepast voor digitaal onderwijs. Dag 1 en dag 3 duren van 10 – 16 uur, op dag 2 heeft iedere subgroep een coachingsbijeenkomst van 1 – 1 ½ uur. De coachingsbijeenkomsten zijn altijd digitaal.

Dag 1

Oefenen met visieontwikkeling als basis van ieder Communicatiehuis (10 – 16 uur)

Dag 2

Intervisie: coaching in kleine groepjes (1,5 uur, altijd digitaal)

Dag 3

Aanscherpen van de eigen Communicatiehuizen (10 – 16 uur

VOOR WIE

Voor iedereen die een jaar of vijf ervaring heeft in het communicatievak en het aandurft om echt het verschil te gaan maken en een serieuze gesprekspartner te worden van een opdrachtgever of een klant. Dus in elk geval voor ervaren communicatieadviseurs en hoofden van afdelingen, maar verder voor iedereen die het vak een warm hart toedraagt en zich daar graag verder in ontwikkelt.

WERKWIJZE

Intensief en afwisselend programma met veel korte inleidingen en veel interactie. Op de eerste dag oefenen we met de principes van het Communicatiehuis; op dag twee en drie bespreken we de Communicatiehuizen die de deelnemers zelf met elkaar maken voor hun eigen situatie. Houd in je agenda rekening met voorbereidingstijd (lezen van het boek) en 2-3 uur overleg in kleine groepjes (digitaal) als voorbereiding op dag 2 en dag 3.

DOCENT

Docente van deze masterclass is Betteke van Ruler.

BOEKENPAKKET

Van Ruler Academy - Cover Communicatie in positie

Alle deelnemers aan deze masterclass ontvangen naast de benodigde lesmaterialen een boekenpakket. Communicatie in positie in 3 stappen van Betteke van Ruler wordt toegezonden en is inbegrepen bij de cursusprijs.

Managementboek.nl: In Communicatie in Positie in 3 stappen biedt Betteke van Ruler je een methode om in drie stappen te komen tot een goede vormgeving van de communicatiefunctie in of voor een organisatie. Hiervoor heeft ze het Communicatiehuis bedacht.

De vraag ‘Wat doen we met communicatie?’ wordt in organisaties te vaak beperkt tot de vraag op welke plaats de communicatieprofessionals moeten zitten of hoeveel fte’s er nodig zijn. Veel interessanter is hoe communicatie als competentie van iedereen en als vak van sommigen positie krijgt in de organisatie. De vraag naar de plaats in de organisatie of het aantal fte’s is pas de laatste vraag in een reeks van 3×3 vragen die auteur Betteke van Ruler in haar boek aan de orde stelt.

Visie op communicatie
Het boek gaat over de functie van communicatie. Die wordt in het boek uiteengelegd in twee aparte aspecten: waar moet communicatie in deze organisatie voor dienen en welke rol moeten de communicatieprofessionals daarin spelen. De visie daarop is daarom ook tweeledig: De functie die communicatie heeft in een organisatie en de basisprincipes van goede communicatie voor deze specifieke organisatie worden verwoord in een communicatievisie. De rol die communicatieprofessionals spelen, het aanbod dat zij doen en de kwaliteiten die zij hebben worden verwoord in een communicatiedienstverleningsvisie.

Het Communicatiehuis
Om deze twee aspecten van communicatie voldoende aandacht te geven heeft Van Ruler de methode van het Communicatiehuis bedacht. Daarin worden de ijkpunten beschreven van goede communicatie, wie daarin welke rol speelt en hoe die communicatie wordt georganiseerd.
Het Communicatiehuis bestaat uit 3 bouwlagen die elk betrekking hebben op 1 vraag:

1 Wat is er in deze organisatie nodig op communicatiegebied?
2 Hoe brengen we daar focus in?
3 Hoe organiseren we dat op zo’n manier dat het gaat werken?

In het boek worden deze drie vragen elk onderverdeeld in 3 sub-vragen waardoor de lezer bij de hand wordt genomen om zelf op zoek te gaan naar het ideale Communicatiehuis voor de eigen organisatie of klant.

Professioneel communicatiemanagement
Communicatieprofessionals willen graag vroeg aan tafel zitten als serieuze gesprekspartner, met name om de buitenwereld binnen te brengen en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van beleid. Helaas worden afdelingen Communicatie nog te vaak gezien (of stellen zich op) als afdelingen die beleid achteraf begrijpelijk en acceptabel maken in plaats van ook te helpen begrijpelijk beleid en juiste strategische keuzes te ontwikkelen. Dit komt vaak omdat afdelingen nog niet de juiste tools bezitten maar ook omdat communicatie überhaupt nog niet zo’n thema is in de boardroom. Het boek gaat daarom uitgebreid in op de vraag hoe communicatie beter in positie kan komen en communicatie op een professionele manier gemanaged kan worden.

Ieder zijn eigen Communicatiehuis
Er bestaat niet één ideaal Communicatiehuis, er is dus geen standaard voor. Iedere organisatie verdient een eigen ontwerp. Er zijn wel basisprincipes zonder welke het Communicatiehuis niet meer wordt dan een bouwval of eeuwig in aanbouw blijft. Dit boek biedt de thema’s en de vragen die je nodig hebt om in drie stappen een solide Communicatiehuis te ontwerpen. Een huis van waaruit het voor iedereen in de organisatie en daaromheen prettig communiceren is. Het boek biedt daarnaast ook veel achtergrondinformatie en theorieën over het communicatievak. De jarenlange ervaring van de auteur als docent, wetenschapper en coach is daarvoor een waarborg.

Betteke van Ruler is emeritus hoogleraar Communicatiewetenschap aan de UvA. In de loop van de tijd heeft zij talloze boeken en artikelen gepubliceerd over het communicatievak. Communicatie in positie in 3 stappen is haar nieuwste boek.

ARTIKEL(EN)

‘Communicatie is een essentiële productiefactor’

Betteke van Ruler, Hoogleraar Corporate Communicatie en Communicatiemanagement, over het cruciale belang van zichtbaarheid. ‘Bij de case van ING dacht ik: op welke planeet leven jullie?’
Lees het volledige artikel op mt.nl (maart 2019)

RECENSIE MANAGEMENTBOEK.NL (BERT PEENE)

Wat is er in deze organisatie nodig en hoe kunnen we de communicatiefunctie en de rol van de communicatieprofessionals zo neerzetten dat zij ook echt van toegevoegde waarde zijn? Die vragen staan centraal in Communicatie in positie in 3 stappen, het nieuwste boek van emeritus professor communicatiewetenschappen Betteke van Ruler. De boodschap achter deze vragen: communicatie moet in positie gebracht worden. Nu eindelijk eens een keer goed of op een andere manier.

Benieuwd naar de volledige recensie? Klik hier.

VIDEOTUTORIAL COMMUNICATIE IN POSITIE

Data en locatie

Prijzen

BASISPRIJS: € 1.995,- (excl. BTW)

LEDENTARIEF: € 1.795,- (excl. BTW)

Het ledentarief (10% korting) wordt gehanteerd voor abonnees op Adformatie (voorheen vakblad Communicatie) en leden van Logeion.

Proefcollege terugkijken

Data en locaties

Nieuwsgierig naar deze masterclass? Kijk dan gratis het kennismakingscollege van Betteke van Ruler en drie andere ervaringsdeskundigen terug. 

‘De tweedaagse Masterclass rondom het Communicatiehuis van Betteke van Ruler is een mooie aanvulling op haar boek. Het helpt om de theorie direct praktisch te maken. Doordat je tijdens de twee dagen met een aantal communicatieprofessionals kunt sparren over het model aan de hand van een eigen casus ga je ook nog eens met een ingevuld en doordacht Communicatiehuis naar huis. Betteke van Ruler staat nuchter in het vak; ze giet haar model niet in beton maar gebruikt het als hulpmiddel om richting te geven. Veel organisaties worstelen met de inrichting van communicatie in relatie tot de organisatiedoelen en het blijkt bovendien lastig om onderscheidend te zijn met een communicatievisie. Tijdens deze tweedaagse zijn we door scherpe vragen van Betteke van Ruler en de deelnemers dichter bij de kern gekomen van ons vak. Leerzaam en inspirerend!’

Krijn Weeda – Teammanager Communicatie Gemeente Hilversum