Van Ruler Academy logo pijl

Vertrouwen herstellen in organisaties is buitengewoon ingewikkeld

Afnemend vertrouwen in onze organisaties en instituties is een trending topic. Ook in ons vakgebied staat het herstel ervan met stip op één. Begrijpelijk, want communicatie speelt daarin wel degelijk een rol. Maar dat is meestal niet het enige waaraan gewerkt moet worden en het is ook niet bij voorbaat duidelijk hoe communicatie in het geding is. Daarom maar eens een zoektocht in literatuur over vertrouwen in organisaties. Er blijken drie factoren in wisselende belangrijkheid een rol te spelen in de totstandkoming van vertrouwen. En er zijn drie niveaus waarop gewerkt kan worden aan vertrouwen.

In maart verscheen het artikel ‘Vertrouwen herstellen in organisaties is buitengewoon ingewikkeld’ van Betteke van Ruler in het vakblad C van Logeion. Lees hier het volledige artikel.

Facebook
Twitter
LinkedIn