Van Ruler Academy logo slider

Onze trainingslocaties zijn weer geopend!

Voor al onze masterclasses en colleges hebben we voor dit najaar ruime en goed geventileerde lesruimtes vastgelegd. We werken met kleinere lesgroepen. Ook hebben we als back-up digitale lesprogramma’s voorbereid. Vanzelfsprekend volgen we te allen tijden de richtlijnen van het RIVM op.

Kleinschalige groepen

In onze masterclasses werken we altijd al in kleine groepen. Zo is er voldoende tijd om elkaars cases te leren kennen, van elkaar te leren en is er ruimte voor individuele vragen. In de covid-19 periode hebben we in onze masterclasses een maximale capaciteit van 16 personen.

Grotere en veilige leslocaties

We maken gebruik van grotere locaties om onze masterclasses te organiseren. Onze masterclasses vinden plaats bij De Witte Vosch in Utrecht. Onze collegereeks zal plaatsvinden in de grote zaal bij Bar Beton Rijnsweerd (Utrecht).

Op alle locaties kan iedereen de 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Verder doen deze locaties er alles aan om de veiligheids- en hygïenemaatregelen zo goed mogelijk te kunnen naleven. Ook werken deze locaties met een ventilatiesysteem dat continu gereinigde lucht circuleert. Vanzelfsprekend is ook de catering aangepast.

Digitaal lesprogramma

Mocht het vanwege nieuwe overheidsmaatregelen niet mogelijk zijn om fysiek bij elkaar te komen, dan nemen we direct contact op met alle cursisten. Inmiddels hebben wij online lesprogramma’s ontwikkeld (via zoom) en ontvingen we al positieve reacties op deze vorm van digitaal lesgeven. Uiteraard gaan we met iedereen in individueel overleg. We bieden dan de mogelijkheid om de masterclass digitaal of op een ander moment alsnog fysiek te volgen.

Eigen verantwoordelijkheid

De Van Ruler Academy en haar partners doet er alles om een veilige bijeenkomst te organiseren. Vanzelfsprekend ligt er bij het naleven van de hygiënemaatregelen en het behouden van afstand ook een verantwoordelijkheid bij onze cursisten. Bij corona-gerelateerde klachten willen we onze cursisten vragen om contact op te nemen en thuis te blijven.