Van Ruler Academy logo slider

Strategische communicatie, succesfactor in organisatiestrategie

Hogere eisen
Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de strategische aspecten van het communicatievak. Niet voor niets heet het vak steeds vaker strategische communicatie. Maar het is niet duidelijk wat daarmee wordt bedoeld. Betteke van Ruler deed een uitvoerige literatuurstudie, combineerde dat met haar kennis van de praktijk en schreef er het e-boek Strategische communicatie, succesfactor in organisatiestrategie over. Strategische communicatie is alle communicatie die in positieve of negatieve zin kan bijdragen aan de ontwikkeling, de presentatie, de promotie en de bijstelling van de organisatiestrategie. En dat betreft niet alleen de formele maar ook de informele communicatie. Het gaat om alle het gecommuniceer in en om de organisatie en de afstemming ertussen. De onderbouwing hiervan met moderne strategie- en communicatietheorie én wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk van communicatieprofessionals, komt uitvoerig aan de orde in dit e-boek.

Betteke_ebook_website

Strategische communicatie is alle communicatie die invloed kan hebben op de organisatiestrategie

Kloppend hart
Van Rulers conclusie: strategische communicatie is niet alleen een succesfactor in de presentatie en promotie van de strategische keuzes in en van de organisatie, maar evengoed in de ontwikkeling ervan en om ze zonodig weer bij te stellen. In de moderne strategie- en communicatietheorie wordt dat gezien als een continu en altijd interactief proces. Strategische communicatie is daarmee het kloppend hart van de organisatie en dus een belangrijke succesfactor. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen rol in de communicatie. Communicatieprofessionals moeten al dat gecommuniceer in goede banen leiden, door altijd weer te balanceren tussen de strategische keuzes in en van de organisatie, de behoeften van interne en externe stakeholders én de tijdgeest. Dat werkt alleen als zij data-driven en doelgericht te werk gaan en tegelijkertijd wendbaar blijven. En strategische communicatie de positie in de organisatie heeft die het verdient.