Van Ruler Academy logo slider

Als communicatie je vak is, is dit je volgende stap!

Het is mijn ambitie om kennis over goede communicatie te delen. Na een lange carrière in de communicatiepraktijk en -wetenschap ben ik nu vooral bezig met de ontwikkeling van methodes en technieken om ervoor te zorgen dat communicatieprofessionals kunnen meedraaien op strategisch niveau. Ik wil hiermee een bijdrage leveren aan een betere positie van communicatie in organisaties en de verdere professionalisering van het communicatievak.

De Van Ruler Academy biedt daarvoor masterclasses, lezingen, in-company trainingen en coaching-trajecten over actuele thema’s in het communicatievak.

Van Ruler Academy Betteke van Ruler
Handtekening Betteke van Ruler

Over Betteke van Ruler

Betteke van Ruler was tot 2010 hoogleraar corporate communicatie en communicatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam. De eerste zeventien jaar van haar carrière werkte zij in de praktijk van het communicatievak, daarna begon zij een carrière in het onderwijs en de wetenschap. Na haar emeritaat heeft zij zich toegelegd op het slaan van een brug tussen theorie en praktijk.

Zij verzorgt veel masterclasses en workshops over nieuwe ontwikkelingen in het communicatievak, is medeoprichter van de Van Ruler Academy en publiceerde onder andere Het Strategisch Communicatie Frame (in het Engels The Communication Strategy Handbook geheten). Eén van haar meest recente boeken is Communicatie in Positie in 3 stappen. Een methode om communicatie te positioneren als productiefactor, als competentie van iedereen en ondersteuning door communicatieprofessionals. Ook schreef ze Handboek Communicatiestrategie. Een agile methode voor strategieontwikkeling gebaseerd op het Strategisch Communicatie Frame.

Betteke van Ruler is erelid van Logeion, de beroepsvereniging voor communicatieprofessionals in Nederland, honorary member van Euprera, the European Public Relations Education and Research Association, honorary fellow van de onderzoeksschool ASCoR van de Universiteit van Amsterdam, en fellow van ICA, the International Communication Association. In 2013 werd zij benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau voor het slaan van de brug tussen wetenschap en praktijk en voor haar nationale en internationale bijdrage aan het communicatievakgebied.

Handtekening Betteke van Ruler