Van Ruler Academy logo pijl

Is Communicatie jouw vak of een (noodzakelijke) vaardigheid?

Communicatie is te belangrijk om alleen over te laten aan de afdeling Communicatie, daar zijn we het waarschijnlijk allemaal over eens. Maar wanneer is het de verantwoordelijkheid van de ‘communicatieve medewerker’ en wanneer is het de expertise van de communicatieprofessional? Kortom, wanneer is communicatie een vaardigheid en wanneer is het een vak?

Lees het volledige artikel van Chantal Kolleman, geschreven naar aanleiding van de ‘T-shape.’

Facebook
Twitter
LinkedIn