Van Ruler Academy logo pijl

Communicatieprofessionals spelen grote rol in herstel van vertrouwen

Van Ruler Academy Betteke van Ruler

Het vertrouwen in onze politiek, onze organisaties en onze bestuurders is laag. Vertrouwen is een basisvoorwaarde voor cohesie in een samenleving, groot of klein. We moeten ons dus druk maken over herstel van vertrouwen. Maar kan het ook, en zo ja hoe doe je dat dan? Boeiend artikel van Betteke van Ruler in de meest recente C over de rol van de CommunicatieProfessional bij het herstel van vertrouwen.

Lees het artikel dat Betteke van Ruler schreef voor C.

Facebook
Twitter
LinkedIn