Vertrouwen herstellen in organisaties is buitengewoon ingewikkeld

Afnemend vertrouwen in onze organisaties en instituties is een trending topic. Ook in ons vakgebied staat het herstel ervan met stip op één. Begrijpelijk, want communicatie speelt daarin wel degelijk een rol. Maar dat is meestal niet het enige waaraan gewerkt moet worden en het is ook niet bij voorbaat duidelijk hoe communicatie in het […]

De ene dialoog is de andere niet

In alle communicatie- en organisatievisies lees je dat het belangrijk is vaker de dialoog aan te gaan. Noelle Aarts, lang bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie op de Logeion-leerstoel, legde veel nadruk op het nut van dialoog in ons vak. Voor haar is een gesprek pas een dialoog als het voldoet aan een aantal eisen. Zoals dat […]

10 tips om nog beter met het Frame te werken

Met het Strategisch Communicatie Frame laat Betteke zien hoe je een bondige communicatiestrategie ontwikkelt. Ze vertelt er alles over in dit artikel, maar deelt graag 10 extra tips met jou als communicatieprofessional. 1. Ontwikkel je strategie niet in je eentje. Anderen houden je scherp en met elkaar weet je een stuk meer. Vraag altijd een […]

Het Strategisch Communicatie Frame

De meeste communicatieteams worden overvoerd met vragen en opdrachten over van alles en nog wat. Zonder communicatiestrategie kom je er niet aan toe om na te denken of dat allemaal wel zinvol is. Een communicatiestrategie helpt je om te ordenen en focus aan te brengen. Een strategie is een story Natuurlijk gaat het om wat […]

De stijl van het huis: c’est le ton qui fait la musique

Van Ruler Academy Over ons

Het Sociaal en Cultureel Planbureau waarschuwt in zijn laatste burgerperspectievenbericht dat de openbare communicatie wel een tandje minder kan. Zij laten zien dat we ons in ons land zorgen maken over ‘de verharding en de toon van het debat: mensen luisteren niet meer naar elkaar, er is weinig begrip en respect en mensen graven zich […]

Het maatschappelijk humeur is de bottomline

Van Ruler Academy Betteke van Ruler

Organisaties moeten zich steeds meer gelegen laten liggen aan de goedkeuring van anderen; niet alleen van hun directe achterban maar ook van de samenleving als geheel. Er zijn echter maar weinig organisaties die dat ook echt doen. Zij zien dat als luxe of als iets voor erbij, in plaats van als de bottomline. Dat komt […]

De mens centraal

Alle organisaties hebben tegenwoordig in hun organisatievisie staan dat zij hun klanten, leden, patiënten, huurders – dus de personen voor wie ze het allemaal doen – centraal stellen. Dat geldt voor al hun dienstverlening maar natuurlijk ook voor hun communicatie. Betteke van Ruler ziet dat veel van onze organisaties daar ontzettend mee worstelen. Gelukkig wordt […]

e-boek Strategische communicatie

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de strategische aspecten van het communicatievak. Niet voor niets heet het vak steeds vaker strategische communicatie. Maar het is niet duidelijk wat daarmee wordt bedoeld. Betteke van Ruler deed een uitvoerige literatuurstudie, combineerde dat met haar kennis van de praktijk en schreef er het e-boek Strategische communicatie, succesfactor […]

CommTalk: Accountability in communicatie

In deze CommTalk over data-driven communicatie ging Betteke van Ruler in gesprek over ontdekken en checken in het communicatievak. De volgende collega-communicatieprofessionals met veel ervaring op dit gebied kwamen aan het woord: Bertwin Tiemersma (Achmea over datadriven werken), Mireille van Twuijver (Onderzoekscoördinator Mens Centraal over onderzoek naar het contact met de overheid tijdens belangrijke levensgebeurtenissen’) en Paul […]

Luistertip: Een praktische kijk op het frame

In deze podcastserie bespreken communicatieprofessionals Anke van der Sluis en Ilse van Noppen met hulp van Betteke van Ruler en diverse klanten de theorie en praktijk van het frame. De serie kent acht afleveringen over de individuele kenmerken van de bouwstenen en twee bonusafleveringen waarin het frame aan de hand van een casus besproken wordt. […]