De stijl van het huis: c’est le ton qui fait la musique

Van Ruler Academy Over ons

Het Sociaal en Cultureel Planbureau waarschuwt in zijn laatste burgerperspectievenbericht dat de openbare communicatie wel een tandje minder kan. Zij laten zien dat we ons in ons land zorgen maken over ‘de verharding en de toon van het debat: mensen luisteren niet meer naar elkaar, er is weinig begrip en respect en mensen graven zich […]

Het maatschappelijk humeur is de bottomline

Van Ruler Academy Betteke van Ruler

Organisaties moeten zich steeds meer gelegen laten liggen aan de goedkeuring van anderen; niet alleen van hun directe achterban maar ook van de samenleving als geheel. Er zijn echter maar weinig organisaties die dat ook echt doen. Zij zien dat als luxe of als iets voor erbij, in plaats van als de bottomline. Dat komt […]

De mens centraal

Alle organisaties hebben tegenwoordig in hun organisatievisie staan dat zij hun klanten, leden, patiënten, huurders – dus de personen voor wie ze het allemaal doen – centraal stellen. Dat geldt voor al hun dienstverlening maar natuurlijk ook voor hun communicatie. Betteke van Ruler ziet dat veel van onze organisaties daar ontzettend mee worstelen. Gelukkig wordt […]

e-boek Strategische communicatie

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de strategische aspecten van het communicatievak. Niet voor niets heet het vak steeds vaker strategische communicatie. Maar het is niet duidelijk wat daarmee wordt bedoeld. Betteke van Ruler deed een uitvoerige literatuurstudie, combineerde dat met haar kennis van de praktijk en schreef er het e-boek Strategische communicatie, succesfactor […]

CommTalk: Accountability in communicatie

In deze CommTalk over data-driven communicatie ging Betteke van Ruler in gesprek over ontdekken en checken in het communicatievak. De volgende collega-communicatieprofessionals met veel ervaring op dit gebied kwamen aan het woord: Bertwin Tiemersma (Achmea over datadriven werken), Mireille van Twuijver (Onderzoekscoördinator Mens Centraal over onderzoek naar het contact met de overheid tijdens belangrijke levensgebeurtenissen’) en Paul […]

Luistertip: Een praktische kijk op het frame

In deze podcastserie bespreken communicatieprofessionals Anke van der Sluis en Ilse van Noppen met hulp van Betteke van Ruler en diverse klanten de theorie en praktijk van het frame. De serie kent acht afleveringen over de individuele kenmerken van de bouwstenen en twee bonusafleveringen waarin het frame aan de hand van een casus besproken wordt. […]

Keeping up the spirit in 2022

Op afstand of hybride werken is al bijna normaal. De interne communicatie is daardoor vrijwel helemaal virtueel geworden. Voor puur functioneel overleg en simpele informatievoorziening werkt dat prima. Maar voor de sociale cohesie is het niet ideaal, vooral niet op langere termijn. Er is daarom niet alleen meer communicatie nodig maar vooral ook andersoortige. Betteke […]

Je hebt niets aan een communicatiestrategie!

Naar aanleiding van een kennisessie van Van der Hilst samen met Betteke van Ruler over het communicatieframe schreef communicatieprofessional Noud de Greef een prikkelende blog. Zijn stelling luidt: je hebt niets aan een communicatiestrategie. Tenminste als je niet: een goede organisatie- & communicatievisie hebt om je daarbij te helpen; nadenkt over je ambitie: weet wat […]

Communicatieprofessionals spelen grote rol in herstel van vertrouwen

Van Ruler Academy Betteke van Ruler

Het vertrouwen in onze politiek, onze organisaties en onze bestuurders is laag. Vertrouwen is een basisvoorwaarde voor cohesie in een samenleving, groot of klein. We moeten ons dus druk maken over herstel van vertrouwen. Maar kan het ook, en zo ja hoe doe je dat dan? Boeiend artikel van Betteke van Ruler in de meest […]

Is Communicatie jouw vak of een (noodzakelijke) vaardigheid?

Communicatie is te belangrijk om alleen over te laten aan de afdeling Communicatie, daar zijn we het waarschijnlijk allemaal over eens. Maar wanneer is het de verantwoordelijkheid van de ‘communicatieve medewerker’ en wanneer is het de expertise van de communicatieprofessional? Kortom, wanneer is communicatie een vaardigheid en wanneer is het een vak? Lees het volledige […]